கிருஷ்ணபகவான் அருளிய ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை கீழே வாசிக்கலாம்.

கிருஷ்ணபகவான் அருளிய ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை கீழே வாசிக்கலாம்.

[pdfjs-viewer url=http://www.tamilmother.com/wp-content/uploads/2015/01/Bhagavath-Geethai.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=false print=false openfile=false]