கூகுள் பைபர் சேவையை விட 1,000 மடங்கு வேகம் கூடிய இணையம்

000 மடங்கு

கூகுள் பைபர் சேவையை விட 1,000 மடங்கு வேகம் கூடிய இணையம்

google

கூகுள் பைபர் சேவையை விட 1,000 மடங்கு வேகம் கூடிய இணையம் தற்போது இணைய சேவையானது 4G தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக முன்னைய வேகத்தினை விடவும் அதிக வேகம் கொண்டதாக உலக நாடுகளில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந் நிலையில் 5G தொழில்நுட்பத்தினை அறிமுகம் செய்து இணைய வேகத்தினை மேலும் அதிகரிக்க பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் முளைப்புக் காட்டி வருகின்றனர். இம் முயற்சியின் பயனாக கூகுள் நிறுவனம் செக்கனுக்கு 1 ஜிகாபிட் (1Gbps) வேகத்தில் குறுகிய தூரத்திற்கு தரவுகளைக் […]

MORE ...