மஹிந்த ராஜபக்ஷ, மைத்திரிபால சிறிசேன வாக்களித்துள்ளனர் . (வீடியோ இணைப்பு) Rajapaksa and Maithripala cast their ballots

ballots

மஹிந்த ராஜபக்ஷ, மைத்திரிபால சிறிசேன வாக்களித்துள்ளனர் . (வீடியோ இணைப்பு) Rajapaksa and Maithripala cast their ballots