இலங்கை அகதிகளுக்கு ‘UNHCR’ கொடுத்த மகிழ்ச்சியான செய்தி

'UNHCR' கொடுத்த

இலங்கை அகதிகளுக்கு ‘UNHCR’ கொடுத்த மகிழ்ச்சியான செய்தி

logo-unhcr-the-un-refugee-agency

இலங்கை அகதிகளுக்கு ‘UNHCR’ கொடுத்த மகிழ்ச்சியான செய்தி இலங்கை அகதிகள் 26,615 பேருக்கு மலேசியாவில் தங்கியிருப்பதற்கு ஐ.நா முகவர் அமைப்பு (UNHCR) அங்கீகாரம் அளித்திருப்பதாக மலேசிய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. மலேசிய பிரதமர் செயலக அமைச்சர் டருக் சேரி சஹிடான் காசிம் இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளார் என ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டு தொடக்கம், 2016ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரையான காலத்தில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 888,294 அகதிகள் மலேசியாவில் தங்கியிருப்பதற்காக விண்ணப்பித்துள்ளார்கள். இவர்களில் […]

MORE ...