இந்திய கிராமமொன்றில் கற்பழிப்பு குற்றம் செய்த ஒருவனுக்கு அந்த கிராமவாசிகள் கொடுக்கும் தண்டனை.

இந்திய கிராமமொன்றில் கற்பழிப்பு குற்றம் செய்த ஒருவனுக்கு அந்த கிராமவாசிகள் கொடுக்கும் தண்டனை.
 
 

Leave a Reply