பணம் எவ்வாறு கையாளுவது எப்பெடி சம்பாதிப்பது சம்பாதித்ததை சேர்த்து வைப்பது அதை எவ்வாறு பெருக்குவது பணம் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் வரவு செலவு இன்னும் பணத்தை பற்றிய தகவல்களை படிக்கலாம்

கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட ஆசையா.. இருக்கவே இருக்கிறது “பினோமோ” வர்த்தக தளம்

கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட ஆசையா.. இருக்கவே இருக்கிறது "பினோமோ" வர்த்தக தளம் சென்னை: பெரிதும் எதிர்பார்த்த ஹோலி பண்டிகை வருகிறது. வான வில்லின் அனைத்து வகை வண்ணங்களை பயன்படுத்தி நாட்டை வண்ணமயமாக்குவோம். இந்த விடுமுறைக் காலத்தில், புதிதாக ஒரு தொழிலை துவங்குவதை…

0 Comments

21 நாட்களில் நினைத்த பணம் சம்பாதிக்க ரெய்கியின் மந்திரங்கள் தண்ணீர் ரகசியங்கள்

21 நாட்களில் நினைத்த பணம் சம்பாதிக்க ரெய்கியின் மந்திரங்கள் தண்ணீர் ரகசியங்கள் https://youtu.be/GNvb_OMlo3w

0 Comments

பணம் பத்தும் செய்யும். இந்த 10 அப்படி என்ன செய்ய போகிறது என்று தெரியுமா?

பணம் சம்பாதிப்பது சிலருக்கு கடமையாக இருக்கும். பலருக்கு தவமாக இருக்கும். ஒரு சிலர் பணம் இல்லையென்றால் எதையும் இந்த உலகத்தில் சாதிக்க முடியாது என்ற தவறான எண்ணம் கொண்டு இருப்பார்கள். பணம் முக்கியம் தான். ஆனால் பணமே அனைத்தையும் தீர்மானித்து விடுவதில்லை.…

0 Comments