பொழுதுபோக்கு (பெ). ஒலிப்பு. Flag of India.svg. (கோப்பு). பொருள். பொழுதுபோக்கு என்பது ஒரு நடவடிக்கை அல்லது ஆர்வமாகும், பெரும்பாலும் …

பெண்கள் காதலிப்பதை விட சிங்கிளாக இருக்க விரும்புவதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன தெரியுமா?

பெண்கள் காதலிப்பதை விட சிங்கிளாக இருக்க விரும்புவதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன தெரியுமா? வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் இருக்க ஒரு ஆண் தேவை என்று எல்லா பெண்களும் நினைப்பதில்லை. இந்த பெண்கள் தான் தனிமையில் இருப்பதை வரமாக நினைக்கிறார்கள். அவர்கள் தனிமையைத்…

0 Comments