காக்கிசட்டை படத்தின் தலைப்பே படத்துக்கு

காக்கிசட்டை படத்தின் தலைப்பே படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பை கூட்டுகிறது                     காக்கிசட்டை படத்தின் தலைப்பே படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பை கூட்டுகிறது. முதன்முறையாக சிவகார்த்திகேயன் போலிஸ் கெட்டப்பில் தோன்றியுள்ளார். ஆக்சன் இருந்தாலும் வழக்கமான…

0 Comments