சென்னை மழை வெள்ளம் உலகுக்கு ஓர் எச்சரிக்கை மணி: பிரான்ஸ் அமைச்சர் கருத்து

சென்னை மழை வெள்ளம் உலகுக்கு ஓர் எச்சரிக்கை மணி: பிரான்ஸ் அமைச்சர் கருத்து சென்னை மழை வெள்ளம் பருவநிலை மாற்றம் குறித்து உலக நாடுகள் காலம் தாழ்த்தாமல் முடிவெடுக்க வேண்டியதை உணர்த்தியிருப்பதாக பிரான்ஸ் நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் லாரண்ட் பேபியஸ் தெரிவித்துள்ளார்.…

0 Comments