பாம்பு, பூரான், தேள் கடித்தால் என்ன செய்வது?

பாம்பு, பூரான், தேள் கடித்தால் என்ன செய்வது?                       விஷப்பூச்சிகள் கடித்து விட்டால், இயற்கை வைத்தியத்தின் மூலம் நஞ்சை சரிசெய்து விடலாம். தேள் கொட்டினால் எலுமிச்சைப் பழ…

0 Comments