மழை வெள்ளத்தால் தங்க வசதியில்லாத சென்னை வாழ் சகோதர சகோதரிகளே

மழை வெள்ளத்தால் தங்க வசதியில்லாத சென்னை வாழ் சகோதர சகோதரிகளே   நடிகர் அஜித் நடத்தி வரும் மோகினிமணி டிரஸ்ட் அனாதை ஆசிரமம் முதியோர் இல்லம் தொண்டு நிறுவனம் திருமணம் மண்டபம் அவரது இல்லம் இன்று முதல் 2 மாதங்கள் திறந்திருக்கும்.…

0 Comments