முழங்காவில் துயிலுமில்லத்தில் கண்ணீர் மல்க மாவீரர் நாள் அனுஸ்டிப்பு!! பொதுச்சுடர் ஏற்றிவைத்தார் மாவை னோதிராஜா

முழங்காவில் துயிலுமில்லத்தில் கண்ணீர் மல்க மாவீரர் நாள் அனுஸ்டிப்பு!! பொதுச்சுடர் ஏற்றிவைத்தார் மாவை னோதிராஜா தமிழ் மக்களது விடுதலைக்காக போராடி உயிர்நீத்த மாவீரர்களுக்கு வணக்க நிகழ்வுகள் இன்று மாலை கிளிநொச்சி - கனகபுரம் மற்றும் முழங்காவில் துயிலுமில்லங்களில் மணி ஒலி எழுப்பி…

0 Comments