வெறும் வயிற்றில் இந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டாம்!

காலை உணவு அனைவருக்கும் முக்கியமான ஒன்று எனினும், நாம் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்பது முக்கியமான ஒன்றே. சிலர் காலை உணவை தவிர்ப்பதற்காக சாக்லேட், ஸ்வீட் டிரிங்க்ஸ் போன்றவற்றை உட்கொள்வார்கள். அது தவறான ஒன்று. பழச்சாறு காலையில் வெறும் வயிற்றில் பழச்சாறு…

0 Comments