வெளியானது அடுத்த சிக்கலான உண்மை!! ஜெயலலிதா இறந்து 2 மாதங்கள்?? கிடைத்தன ஆதாரம்…

வெளியானது அடுத்த சிக்கலான உண்மை!! ஜெயலலிதா இறந்து 2 மாதங்கள்?? கிடைத்தன ஆதாரம்… ராம்குமார் இறந்தது செப்டம்பர் 19 / 2016. ராம்குமார் இறந்த இரண்டு நாட்களில், ‘ஜெயலலிதா உடல்நிலை சரியில்லை’ என்று அப்போலோவில் அனுமதிக்கப்பட்ட நாள் செப்டம்பர் 22/2016. செப்டம்பர்…

0 Comments