அம்னோ-பெர்சத்து நெருக்கடி, பாஸ் தலைவர்கள் இன்று விவாதிக்கின்றனர்

நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் நிலைமை குறித்து, குறிப்பாக பெர்சத்து-அம்னோ உடனான உறவு பற்றி விவாதிக்க பாஸ் தலைமை இன்று கூடியது,. கோலாலம்பூரின் ஜாலான் இராஜா லாவுட்டில், கட்சியின் தலைமையகத்தில், இன்று காலை 10 மணிக்கு அக்கூட்டம் தொடங்கியது. கூட்டத்திற்குப் பாஸ் தலைவர்,…

0 Comments